In kleine groepen worden leerlingen van het voortgezet onderwijs gecoacht en begeleid bij het maken van huiswerk.

Er wordt vooral veel aandacht besteed aan gericht en gestructureerd werken en het verbeteren van de motivatie en de discipline van de leerlingen. Deze lessen worden begeleid door een vaste begeleider.

De leerlingen kunnen voor alle vragen de begeleiders benaderen. De begeleider probeert de leerling ook te motiveren en helpt de leerling gestructureerd te werken. Samen maken ze een weekplan. En er vinden regelmatig contactmomenten plaats met de ouders om de voortgang te bespreken.